Psihologija

Kako sačuvati mentalno zdravlje?

Kako sačuvati mentalno zdravlje?

U vreme virusa Korona posebno je došlo do izražaja mentalno stanje našeg bića. Kada pominjemo zdravlje obično svi pomisle na ono fizičko. Međutim, mentalno zdravlje zaista je važan faktor bez koga ne bismo mogli da funkcionišemo i obavljamo svakodnevne aktivnosti. Danas govorimo o tome kako sačuvati mentalno zdravlje u vremenima krize ili u stresnim situacijama života.

Šta je anksioznost i kako se nositi sa ovim stanjem?

Šta je anksioznost i kako se nositi sa ovim stanjem?

"Nerealno je očekivati da ćemo ceo život biti zdravi", rečenica je koja me je podstakla na pisanje ovog teksta. Šta je to anksioznost, da li je bolest, kako je mnogi nazivaju, ili pak groznica modernog doba izazvana nametnutim standardima ponašanja?